Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dodatočné daňové priznanie a oprava údajov v poznámkach

Spoločnosti (platiteľ) bolo doručené oznámenie o kompletnej daňovej kontrole dane z príjmov právnickej osoby na rok 2017. Pri skontrolovaní dokladov, ktoré má spoločnosť predložiť daňovému úradu prišli na to, že spoločnosť omylom nevyplnila údaje v časti I - transakcie závislých osôb, ani nevyznačila na 1. strane, že ide o ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. V riadku jej 110 ale nevznikol (preto ani neuviedla) žiadny zdaniteľný rozdiel. Uvedené skutočnosti neuviedla ani v Poznámkach za rok 2017. Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"), do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o daňovej kontrole spoločnosť podá dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017, v ktorom doplní chýbajúce údaje o transakciách so závislými osobami. Je spoločnosť povinná opraviť uvedené údaje aj v Poznámkach za rok 2017, alebo má takú možnosť, ak účtovná závierka za rok 2017 už bola schválená?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály