Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2014

Prepravné služby tovaru a DPH (II.)

Ing. Anna Danková Zo seriálu: Prepravné služby tovaru a DPH

Vo februárovom čísle časopisu DPH v praxi sme uverejnili článok o prepravných službách tovaru so zameraním na problematiku DPH. V tomto čísle prinášame jeho pokračovanie.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Jana Škvarková Zo seriálu: Prepravné služby tovaru a DPH

Súdny dvor EÚ vydal od 28. novembra 2013 nasledovné rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Výhra automobilu, postup v účtovníctve a dopad na dane

Ing. Peter Pašek, Accace Slovakia Zo seriálu: Prepravné služby tovaru a DPH

Spoločnosť s. r. o., platiteľ DPH, vyhrala v súťaži do vlastníctva osobný automobil – odovzdanie výhry 30. 11. 2013. Usporiadateľ súťaže oznámil výšku výhry, ktorá je 14 330 € s DPH. Celá výška výh...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom číslo časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie článku o prepravných službách tovaru so zameraním na DPH, v ktorom autorka na príkladoch rozoberá túto aktuálnu tému.

V rubrike „Z praxe“ pokračujeme v seriáli o službách oslobodených od dane. Tentokrát sa autor venuje oslobodeniu od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Článok je doplnený množstvom príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ sa autorka zamerala na zaujímavú tému, akou je odpočítanie dane pri podozrení na daňový podvod. V časopise nájdete aj prehľad DPH rozsudkov Súdneho dvora EÚ, ktoré boli vydané od 28. novembra 2013, ako aj prehľad očakávaných rozsudkov k DPH problematike.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na otázky našich čitateľov, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.