Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Jún 2022

Predaj a spätný prenájom z hľadiska slovenských účtovných predpisov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Andrea Šikulová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Ako vnímať predaj a spätný prenájom podľa účtovných a daňových predpisov? Slovenská účtovná legislatíva pozná pojem finančný prenájom, ktorý je definovaný kombináciou daňových a účtovných predpisov, pravidlá jeho účtovania určujú účtovné predpisy.

Identifikácia skutočného dodávateľa je podstatná pre odpočet DPH

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V tomto článku by sme vám radi priblížili dva prípady, o ktorých rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období, a ktoré sa rovnako týkajú nepriznania práva na odpočítanie dane v prípadoch kedy sa nepodarilo preukázať kto bol skutočným dod...

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

centy Zrušenie 1 a 2 eurocentových mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní na úrovni eurozóny a aj Národnej banky Slovenska. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zák...

Platby v hotovosti

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Od 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce  sumu 15 000 €, ak ide o platby m...

Počet konkurzov rastie tri mesiace za sebou - najviac ohrozeným odvetvím je stavebníctvo

Kategória: Z praxe

V máji bolo na Slovensku vyhlásených 28 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

Európska komisia navrhuje smernicu o DEBRA (daňové zvýhodnenie pre spoločnosti financované vlastným kapitálom)

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

Európska komisia vydala 11. mája 2022 Návrh smernice, ktorou sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa zvýhodnenia financovania spoločností z vlastných zdrojov a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb (DEBRA) (COM/202...

Očakávané zmeny Zákonníka práce súvisiace s transpozíciou európskych smerníc od 1. augusta 2022

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG, Milina Schifferdeckerová, Andrej Žabka

Prinášame Vám krátky prehľad k novoprijatým ustanoveniam smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) týkajúcich sa oblasti pracovného práva.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.