Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
6/2016

Nájom nehnuteľnosti z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2016

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Prenajímatelia nehnuteľností sa z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) považujú za zdaniteľné osoby, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť pr...

Zdanenie príjmov za odpad

Ing. Miroslava Brnová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo v roku 2015 do Národnej rady SR návrh zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej ...

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov

Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 18. júna 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.