Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Finančné hospodárenie

523/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

386/2002 Z.z.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 18. 7. 2002 Novelizovaný: 11. 6. 2020  

Zákon č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

291/2002 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

47/2007 (FS)

Schválený 4. 7. 2007 Účinný 1. 9. 2007  

Zásady vlády Slovenskej republiky pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 575 zo dňa 4. júla 2007

193/2001 Z.z.

Schválený 18. 5. 2001 Účinný 1. 6. 2001 Novelizovaný: 1. 11. 2005  

Zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

466/2009 Z.z.

Schválený 22. 10. 2009 Účinný 15. 12. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2016  

Zákon č. 466/2009 Z.z. z 22. októbra 2009 o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov

539/2008 Z.z. N

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p.

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2023  

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

659/2007 Z.z.

Schválený 28. 11. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 3. 2019  

Zákon č. 659/2007 Z.z. z 28. novembra 2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

18/1996 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

278/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

112/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

39/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

571/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  


Zmena nastane

71/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

747/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

105/1996 Z.z.

Novelizovaný: 5. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve