Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2016

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Ing. Lucia Vanková

Podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, pokiaľ mu zo zákona nevyplýva niečo iné. V DP je daňovník povinný daň si sám vypočítať. Na účely podania ...

Dodatočné daňové priznanie k DPH a vysporiadanie vzťahu so štátnym rozpočtom

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

V daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty platiteľ dane, resp. iná osoba povinná podať daňové priznanie zisťuje výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie, t. j. vlastnú ...

Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1. januára 2016

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V sociálnej oblasti je mimoriadne dôležitý deň 1. január z dôvodu, že dochádza k zmene viacerých významných inštitútov, ako napr. minimálnej mzdy zamestnanca, najnižších a najvyšších vymeriavacích ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.