Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2014

Registrácia zahraničnej spoločnosti pri premiestnení tovaru z ČR, jeho spracovaní a následnom predaji v SR

Ing. Peter Furmaník

Zahraničný podnikateľský subjekt je povinný sa v SR registrovať v prípade uskutočňovania zdaniteľných obchodov. Môže ísť napr. o nadobudnutie vlastného tovaru premiestneného z krajiny jej sídla či ...

Zábezpeka na daň

Ing. Anton Kolembus

V rámci prijatia opatrení na boj proti daňovým podvodom sa s účinnosťou od 1. októbra 2012 doplnilo do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zákono...

Praktické informácie k podávaniu nadrozmerného kontrolného výkazu k DPH

www. financnasprava.sk

Daňové subjekty − platitelia DPH, ktoré podávajú kontrolný výkaz k DPH (ďalej aj „KV“) s veľkým počtom údajov (cca nad 10 000 transakcií v kontrolnom výkaze), podávajú kontrolný výkaz ako nadrozmerný.

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

obdobie letných dovoleniek nám už klope na dvere, no v našej redakcii sme napriek tomu nepoľavili v pracovnom rytme, čoho dôkazom je júnové číslo odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o tom, ako má postupovať zahraničná spoločnosť pri premiestnení tovaru na Slovensko za účelom jeho spracovania a jeho následnom predaji v SR. V článku nájdete aj niekoľko príkladov, na ktorých autor vysvetľuje rôzne varianty, ktoré môžu v praxi nastať.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať pokračovanie seriálu zameraného na oslobodenie od dane, ktoré je tentokrát venované téme oslobodenia prepravných služieb od DPH. Praktické informácie a otázky k podávaniu nadrozmerného kontrolného výkazu k DPH sú témou druhého článku. V treťom článku autor vysvetľuje inštitút zábezpeky na daň a formou otázok objasňuje podmienky, kedy daňovému subjektu povinnosť zloženia zábezpeky na daň vzniká.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame článok o znížení základu dane v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia kúpnej ceny. Zároveň v tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov, ktoré vydal Súdny dvor EÚ od 27. februára 2014 k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.