Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9/2019

Hmotný majetok odpisovaný na účely zákona o dani z príjmov

Ing. Lucia Vanková

Hmotný majetok na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a na účely odpisovania ako spôsobu premietania hodnoty majetku do výsledkov činností podnikateľských s...

Odpočítateľné položky od základu dane v roku 2019 pre fyzické osoby

Ing. Anton Kolembus

Aj v roku 2019 si daňovníci môžu znížiť daň z príjmov uplatnením odpočítateľných položiek od základu dane. Ide o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré predstavujú daňové zvýhodnenie, o ktoré si da...

Vnútorný systém preverovania oznámení

JUDr. Tatiana Mičudová

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Predmetný zákon n...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.