Dane a účtovníctvo v praxi

Vydanie 4/2020 Ročník 2020 ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

4/2020

Obsah vydania

Rubrika

Daň z príjmov

Rubrika

Správa daní

Rubrika

Miestne dane

Rubrika

Právo pre ekonómov

Rubrika

Podvojné účtovníctvo

Rubrika

Problémy z praxe

Rubrika

Naša poradňa