Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2013

Zmena záväzkov a DPH

Ing. Ján Pohlod

Záväzkový právny vzťah definuje vo všeobecnej polohe zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) v § 488 ako právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo ...

Povinnosť viesť záznamy o motorovom vozidle

Ing. Zdenka Jablonková

V októbri 2012 spoločnosť – platiteľ DPH kúpila ojazdené osobné motorové vozidlo v hotovosti v Nemecku, bez DPH. Toto vozidlo bolo zaradené do majetku spoločnosti. V decembri 2012 sa spoločnosť roz...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.