Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2018

Služby spojené s vývozom tovaru do tretích krajín a oslobodenie od DPH

Ing. Peter Furmaník

Vývoz tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu je oslobodený od DPH. Rovnako sú od DPH oslobodené colno-deklarantské, prepravné a iné služby spojené s vývozom tovaru zo SR do tretích krajín...

Návrh technických opatrení na vytvorenie konečného systému EÚ pre DPH

Mgr. Elvíra Ungerová

Európska komisia 25. mája 2018 zverejnila podrobný návrh technických zmien pravidiel EÚ v oblasti DPH. Cieľom týchto zmien je vytvorenie budúceho systému EÚ pre DPH, odolného voči podvodom.

Posúdenie výdavku z hľadiska dane z príjmov a odpočet DPH

Ing. Marián Drozd

Obchodná spoločnosť uzatvorila zmluvu o vykonaní pomocných prác podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) s Ústavom na výkon väzby a výk...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

hoci sa obdobie letných dovoleniek nezadržateľne blíži, v našej redakcii nepoľavujeme v pracovnom tempe a prichádzame k vám už s júnovým číslom odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o uplatnení oslobodenia od DPH v prípade služieb spojných s vývozom tovaru do tretích krajín. Článok prináša aj vysvetlenia na príkladoch.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok venovaný téme služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom. Článok je doplnený príkladmi. V druhom článku autor rozoberá účtovné špecifiká DPH. Článok obsahuje aj príklady vrátane spôsobu ich účtovania v podvojnom účtovníctve.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame veľmi zaujímavý článok, ktorý je zameraný na technické zmeny pravidiel Európskej únie v oblasti DPH, ktorých cieľom je vytvorenie konečného systému EÚ pre DPH.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.