Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2014

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2014

Ing. Jana Škvarková

Dňa 15. novembra 2013 bola v Zbierke zákonov uverejnená novela zákona o dani z pridanej hodnoty č. 360/2013 Z.z., ktorej väčšina ustanovení nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2014

Ing. Veronika Dubielová, PhD.

Používanie elektronických registračných pokladníc na území SR upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnicea o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

Vplyv novely Obchodného zákonníka na splácanie základného imania spoločnosti

JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Dňa 18. 10. 2013 bol schválený vládny návrh, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení schváleného doplňujúceho návr...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.