Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Články

O portáli

DANE A ÚČTOVNÍCTVO V PRAXI

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti:

 • daní,
 • práva,
 • účtovníctva,
 • miezd podnikateľov.

Pravidelne prináša praktické riešenia problémov, pomáha čitateľom vyvarovať sa prípadných chýb a zároveň si neustále overovať svoje odborné znalosti. Mapuje a komentuje aktuálnu legislatívu. Informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov.
Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Aktuálne články tlačených verzií časopisov Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi  sú na portál www.daneauctovnictvo.sk pridávané mesačne.

Na portáli nájdete:

 • Aktuality z ekonomickej oblasti (novinky z Finančného riaditeľstva SR, MF SR, Zbierky zákonov a Obchodného vestníka)
 • Online časopis Dane a účtovníctvo v praxi (vrátane archívu od roku 2005),
 • Online časopis DPH v praxi
 • Mnoho zaujímavých článkov, ktoré nie sú uverejnené v tlačených verziách časopisov v záložke Z praxe
 • Právne predpisy v sekcii Legislatíva, týždenne aktualizované, v časových rezoch
 • Smernice, ktoré je možné aj stiahnuť a prispôsobiť a potom vytlačiť alebo uložiť. Smernice budeme neustále dopĺňať o nové.
 • Kalendár podnikateľa - kalendár je zároveň pripomienkovač, pretože si k dátumom s povinnosťami môžete nastaviť notifikáciu
 • Komentáre a judikatúru k vybraným zákonom
 • Účtovné súvzťažnosti
 • Moje DaU - osobná zóna predplatiteľa, v ktorej možno prehliadať vytvorené záložky, poznámky a nastaviť notifikácie. 

 

Predplatením niektorého z balíčkov portálu www.daneauctovnictvo.sk navyše získate:

 • skorší prístup k článkom aktuálnych čísiel časopisov – ešte pred doručením v tlačenej podobe,
 • obsah, ktorý v tlačenej verzii časopisov nenájdete (články, aktuality, účtovné súvzťažnosti, legislatívu, monitoring predpisov, komentáre k vybraným predpisom a judikatúru)
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri časopisov,
 • možnosť bezplatne zasielať až 5 (prípadne 15 otázok, podľa predplateného balíka) z oblastí daní, práva, miezd a účtovníctva prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk.

Cenník 12-mesačného predplatného nájdete tu.

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrovaný záujemca získa prístup na portál www.daneauctovnictvo.sk, a tým možnosť jeho bezplatného otestovania po dobu 10 dní.

UPOZORNENIE:
Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor. Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r.o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.