Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Január 2024

Európska zelená dohoda

Kategória: Z praxe

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je prvou prioritou súčasnej Európskej komisie pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyen. Predstavuje plán Európskej komisie na zelenú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej b...

Pravidlo reciprocity pri žiadosti o vrátenie DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG, Nora Machová

Pri vrátení dane zahraničným osobám z tretieho štátu sa uplatňuje princíp reciprocity. Viete, čo predstavuje tento pojem?

Vládny balík zvyšovania daní a odvodov je schválený

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG, Ivana Soboličová

Vládny balík na zlepšenie stavu verejných financií bol napriek snahám opozície a dlhotrvajúcim rokovaniam 19. decembra 2023 schválený v NRSR. Prinesie nám zvýšenie daní aj odvodov už od začiatku roka 2024.

Zákon o dorovnávacej dani podrobnejšie

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace, k.s., Michaela Salayová, Senior Tax Manager

Návrh zákona o tzv. dorovnávacej dani, ktorý do slovenskej legislatívy transponuje smernicu Rady EÚ č. 2022/2523 z 14. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v ...

Zákon o dorovnávacej dani

Kategória: Z praxe

MF SR predkladá návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení nie...

Novela zákona o dani z príjmov - novinky, ktoré vás zaujímajú

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. 12. 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (ďalej len „zákon č. 530/2023 Z. z.“). Legislatívne úpravy týkajúce...

Cesta ku klimatickej neutralite bude náročná, dôležitú rolu zohrajú podniky aj mladí ľudia

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG

V uplynulých dvoch rokoch mnohé krajiny podnikli kroky správnym smerom k čistým nulovým emisiám, no väčšina z nich má pred sebou ešte dlhú cestu - poukázala na to správa KPMG Net Zero Readiness Report.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.