Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2018

Služby cestovného ruchu a osobitný režim

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Osobitná úprava zdaňovania prirážky v rámci DPH je uplatňovaná na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb, čo vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora E...

Základ DPH v zahraničných obchodných vzťahoch

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc zo všeobecnej úpravy určovania základu dane, pri DPH je ním pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príje...

Stavebné práce a DPH

Ing. Marián Drozd

Slovenská firma A (platiteľ dane podľa § 4 zákona o DPH) fakturuje stavebné práce (nehnuteľnosť je v SR) nepatriace do sekcie F CPA so slovenskou daňou 20 % maďarskej firme B (registrovaná v SK v m...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o službách cestovného ruchu a o osobitnej úprave zdaňovania prirážky v rámci DPH pri predaji služieb cestovného ruchu. Autorka v ňom analyzuje konkrétne prípady z praxe.

Článok o pravidlách a postupe pri vrátení nadmerného odpočtu prinášame v rubrike „Z praxe“. Druhý článok tejto rubriky sa venuje téme základu dane z pridanej hodnoty v zahraničných obchodných vzťahoch. Autor v ňom na príkladoch rozoberá problematiku určovania a opravy základu dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame zaujímavý článok o návrhu nových pravidiel pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty, ako aj znižovaní administratívnej záťaže pre malé podniky, ktoré predložila Európska komisia.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.