Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2018

Poskytovanie služieb do tretích krajín a súvisiace povinnosti slovenského dodávateľa

Ing. Anna Danková

Predmetom dane v súlade s § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je aj dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,...

Kaucie, depozity a zálohy v zmysle zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

Kaucie či depozity majú v rámci podnikateľských obchodných vzťahov charakter zabezpečovacieho prostriedku. Obecne sa pod zabezpečením záväzku rozumie súhrn právnych prostriedkov, ktorých použitím s...

Vplyv formálnych pochybení pri fakturácii na daň z pridanej hodnoty (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Vplyv formálnych pochybení pri fakturácii na daň z pridanej hodnoty

V zmysle ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ele...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o povinnostiach slovenského dodávateľa, ktorý poskytuje služby do tretích krajín. Článok je doplnený množstvom praktických príkladov.

V rubrike „Z praxe“ prinášame zaujímavý článok o správnom uplatnení DPH a nastavení objednávkového a fakturačného procesu v elektronickom obchode, ktorý predáva tovar a digitálne produkty. Ďalší článok v tejto rubrike sa podrobnejšie zaoberá zabezpečovacími prostriedkami, ako sú kaucie, depozity a zálohy, v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. Tretí článok sa podrobne venuje vplyvu formálnych pochybení pri fakturácii na DPH vo väzbe na závery judikatúry Súdneho dvora EÚ.

V rubrike „Z Európskej únie“ si môžete prečítať článok o nových nástrojoch na odstránenie nedostatkov systému Európskej únie v oblasti DPH, ako aj komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka nároku na odpočítanie DPH zo zálohovej platby, ak následne nedošlo ku skutočnému dodaniu tovaru. V rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných v 2. štvrťroku 2018.

V „Poradni“ uverejňujeme odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.