Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2014

Prijaté faktúry a ich uvádzanie v kontrolnom výkaze a daňovom priznaní k DPH

Ing. Peter Furmaník

Faktúry za prijaté plnenia od slovenských i zahraničných dodávateľov sa v kontrolnom výkaze k DPH uvádzajú v niekoľkých samostatných oddieloch. Článok je zameraný na podrobnejšie vysvetlenie týchto...

Tuzemské sektorové samozdanenie od 1. januára 2014

Ing. Soňa Ugróczy

Prijatím novely zákona č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2014, sa ...

Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru z Európskej únie

Ing. Dušan Dobšovič

Seriál o oslobodení od dane z pridanej hodnoty pokračuje v tomto čísle časopisu témou oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru tuzemska na územie tretieho štátu.

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas horúceho letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok na tému, ako uvádzať prijaté faktúry v kontrolnom výkaze a daňovom priznaní k DPH. Článok je doplnený množstvom príkladov.

V rubrike „Z praxe“ pokračujeme v seriáli oslobodenia od dane, v ktorom sa autor venuje problematike vývozu tovaru z tuzemska na územie tretieho štátu. Ďalší článok v tejto rubrike je zameraný na tuzemské sektorové samozdanenie. Téma dobrovoľnej registrácie pre DPH prináša pohľad na výhody a nevýhody takejto registrácie v rôznych praktických situáciách. Článok o ručení za daň dáva odpovede na otázky, kedy vzniká odberateľovi povinnosť uhradiť DPH za jeho dodávateľa.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame článok o zľavových poukazoch a DPH, ktorý je obohatený rozsudkami Súdneho dvora EÚ týkajúcimi sa tejto aktuálnej témy.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.