Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - Júl 2021

„Dohodári“ a ich nárok na cestovné náhrady z hľadiska zákona o cestovných náhradách

Kategória: Články Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková Zdroj: sféra, a. s.

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“) upravuje poskytovanie cestovných náhrad aj fyzickým osobám, ktoré sú činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [§ 1 ods. 2 pís...

Prerušenie alebo zrušenie živnosti a vysporiadanie používania automobilu v podnikaní

Kategória: Články Autor/i: Ing. Jana Fülöpová

Živnostník používa vlastné auto na podnikanie, uplatňuje si výdavky, a teda aj platí daň. V prípade, ak sa rozhodne živnosť prerušiť, musí toto vlastné auto z dane odhlásiť (nechce si za ten polrok nič na auto uplatniť)? Alebo len nepodá daňové pr...

Odpočítanie DPH pri upustení od pôvodne plánovanej činnosti

Kategória: Články Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „Smernica“) má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb použitých na účely jej zdaniteľných transakcií. Toto právo vzniká vtedy, keď vzniká...

Nadobudnutie tovaru z členského štátu Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť "A", ktorá je platiteľ DPH kúpila helikoptéru od spoločnosti "B", taktiež platiteľa DPH z členského štátu za 500 000 €. Spoločnosť "B" vyhotovila prvú faktúru na sumu 250 000 € dňa 8. 6. 2021 a následne druhú faktúru na celkovú sumu 250...

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD.

V aplikačnej praxi sa pomerne často vyskytujú sporné situácie spočívajúce vo vzniku poškodenia zdravia zamestnanca mimo výkonu práce a mimo pracoviska (napr. na parkovisku zamestnávateľa, na pracovnej ceste alebo aj počas absolvovania lekárskej pr...

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb po lehote

Kategória: Články Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Právnická osoba podala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby po lehote na podanie daňového priznania. Termín podania bol 30. júna 2021 a právnická osoba podala priznanie až 1. júla 2021. Môže správca dane uložiť danej právnickej osobe...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike

Štatistický úrad SR ŠUSR

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 40. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 39. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.