Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - August 2020

Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru

Kategória: Články Autor/i: TASR Zdroj: TASR

Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru tohto roka. 

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

Kategória: Články Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady v zákonom stanovených lehotách spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami či daňovníkmi v daňových priznaniach. Na účet nadácií, neziskových organ...

Ministerstvo financií SR pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní

Kategória: Články Autor/i: TASR Zdroj: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní.

Termín na podanie DP ešte neuplynul

Kategória: Články Autor/i: www. financnasprava.sk

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 máte ešte stále čas podať a daň zaplatiť.

Vzor pokladničného dokladu už nie je povinné vyobrazovať na predajni

Kategória: Články Autor/i: www. financnasprava.sk

Od konca júla už podniaktelia nemajú povinnosť na predajnom mieste, v rámci ktorého používajú pokladnicu eKasa, sprístupniť vzor pokladničného dokladu.

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Kategória: Články Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad vypracovanie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zamestnávatel...

Prenesenie daňovej povinnosti

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť registrovaná pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") v Českej republike aj na Slovensku (podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnty v z. n. p. - ďalej len "zákon o DPH") dodala slovenskému platiteľovi DPH reg...

V júli zbankrotovalo 829 občanov Slovenska

Kategória: Články Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Najviac dlžníkov zbankrotovalo v Nitrianskom kraji - 143, najmenej v Žilinskom kraji - 58 Od roku 2006 súdy oddlžili viac ako 45 000 obyvateľov Slovenska

Otvorené bankovníctvo: strategické partnerstvo spoločností CRIF a SIA nielen v Taliansku, ale aj v celej Európe

Kategória: Články Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Vďaka tejto dohode budú obidve spoločnosti ponúkať inovatívne služby, ktorých cieľom je urýchliť proces digitálnej transformácie bánk, obchodných korporácií a finančných technologických firiem súvisiaci s inováciami, ktoré na trh priniesla smernic...

Ako zlepší podnikateľské prostredie tzv. kilečko?

Kategória: Články Autor/i: Accace, k. s.

Národná rada Slovenskej republiky koncom júna schválila rozsiahly návrh novelizácií viacerých zákonov z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zasahujú viacero oblastí podnikateľského života. Tzv. „podnikateľské kilečko“, ako sa táto veľká nov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike

Štatistický úrad SR ŠUSR

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 40. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 39. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.