Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2021

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2021

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2020

Ing. Lucia Vanková

Daňovým priznaním (DP) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, pokiaľ zo zákona ne...

Najvýznamnejšie zmeny v tlačivách daňových priznaní FO za zdaňovacie obdobie roka 2020

Ing. Miroslava Brnová

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), daňové priznanie je povinný podať k...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.