Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Október 2023

Ukončenie živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia - úprava základu dane

Kategória: Z praxe

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zániku živnostenského oprávnenia, upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP"), a to v závislosti od ...

Digitálne euro nenahradí klasické peniaze

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG, Marian Dzuroška, Tobiáš Bulla

Digitálne euro nemá nahradiť klasickú fyzickú formu peňazí, ale má byť dostupné popri hotovosti. Má slúžiť len ako doplnkový a dobrovoľný spôsob platenia, kdekoľvek v eurozóne, kedykoľvek a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, kde predávajúci je predmetom konkurzného konania

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, k. s.

Európsky súdny dvor (ESD) sa v rozsudku C-227/21 z 15. septembra 2022 zaoberal otázkou, či sa má nadobúdateľovi konkurznej podstaty odmietnuť právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe z dôvodu, že predávajúci, ktorý bol v tom čase v konkurznom...

Povinnosť ESG reportingu zasiahne tisíce slovenských firiem

Kategória: Z praxe

Už o pár mesiacov, od začiatku roka 2024, budú stovky slovenských firiem musieť začať  zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Nefinančné informácie ESG za rok 2024 musia byť súča...

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.