Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

Nájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Každá zdaniteľná osoba je povinná sledovať svoj obrat (výšku príjmov, resp. výnosov z prenájmu) na účel povinnej registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty, prípadne, ak je to pre ňu výhodné,...

Komentár k novele Zákonníka práce (1. časť)

Ing. Miroslav Mačuha JUDr. Mária Rybárová, PhD. JUDr. Anna Vojnárová Zo seriálu: Komentár k novele Zákonníka práce

V príspevku sú uverejnené aktuálne zmeny Zákonníka práce, ktoré sú platné od 1. septembra 2011.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.