Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

364/2004 Z.z. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v z.n.p.

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

STAROSTLIVOSŤ O VODNÉ ZDROJE A VODNÉ TOKY;NAKLADANIE S VODAMI VŠEOBECNE;ŠTÁTNA SPRÁVA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE;STAROSTLIVOSŤ O ČISTOTU OVZDUŠIA. OCHRANA OZÓNOVEJ VRSTVY;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;Krajské úrady. Magistrát;VODOHOSPODÁRSKE DIELA. VODNÉ DIELA.;Odpadové vody. Čistenie odpadových vôd;Vodohospodárska (vodoprávna) evidencia. Vodné knihy.;Vodné zdroje;Ochrana prírody a krajiny;Hospodárske pokuty;Pokuty. Blokové pokuty;Poplatky (všeobecne); ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

364/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

203/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

198/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  


Zmena nastane

504/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  


Archív zmien v legislatíve