Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Komentár k novele Zákonníka práce

Komentár k novele Zákonníka práce (5. časť)

Seriál, v ktorom sa autori venovali zmenám v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. v  čísle 1/2012 ukončíme piatou časťou.

Komentár k novele Zákonníka práce (4. časť)

Novela Zákonníka práce je rozsiahla, preto jej jednotlivé časti uverejňujeme na pokračovanie. V tomto čísle sme zaradili ďalšiu, štvrtú časť, ktorá obsahuje body 104 až 127 s pôvodnými zneniami a komentármi k prijatým zmenám.

Komentár k novele Zákonníka práce (3. časť)

Tretia časť novelizovaného zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) obsahuje body 70 až 103 s komentármi k zmenám, toré sú účinné od 1. septembra 2011.

Komentár k novele Zákonníka práce (2. časť)

Uverejňujeme druhú časť komentára k zmenám, ktoré boli schválené v Zákonníku práce a sú platné od 1. septembra 2011. K jednotlivým bodom sú prehľadne doplnené komentáre konkrétnej zmeny.

Komentár k novele Zákonníka práce (1. časť)

V príspevku sú uverejnené aktuálne zmeny Zákonníka práce, ktoré sú platné od 1. septembra 2011.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály