Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Odpis pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Odpis pohľadávok v zákone o dani z príjmov (2. časť)

Odpis pohľadávok v zákone o dani z príjmov (2 časť) Druhá časť článku sa zaoberá odpisom rizikovej pohľadávky, odpisom pohľadávok v menovitej hodnote do 331,94 €, odpisom nepremlčaných pohľadávok splatných do konca roka 2002, odpisom pohľadávok na...

Odpis pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Odpísanie pohľadávok je jedným zo spôsobov ich definitívneho vyradenia z obchodného majetku. Odpísanie pohľadávky nemožno stotožňovať s jej zánikom, pretože aj odpísanú pohľadávku možno vymáhať. Odpis pohľadávky sa rozumie vyradenie pohľadávky z o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály