Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Cestovné náhrady poskytované zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste

Cestovné náhrady poskytované zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste (1. časť)

Zamestnanci, ktorí sú zamestnávateľom vyslaní na pracovnú cestu, majú nárok na úhradu výdavkov, ktoré im počas pracovnej cesty vznikli.

Cestovné náhrady poskytované zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste (2. časť)

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce na inom mieste, ako je ich pravidelné pracovisko. Zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály