SERIÁL: Účtovné a daňové aspekty automobilu v podnikaní

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 3

Účtovné a daňové aspekty automobilu v podnikaní (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 11/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V príspevku sa autorka zamerala na účtovné a daňové aspekty súkromného automobilu, ktorý je používaný aj na podnikanie, ako aj výdavkom na spotrebované pohonné látky a ich preukazovaniu na daňové účely.

Účtovné a daňové aspekty automobilu v podnikaní (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V súčasnosti existuje viacero spôsobov obstarania automobilu, ktorý bude používaný na podnikanie. Každý spôsob má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú v pôsobení na finančnú situáciu účtovnej jednotky, napr. odčerpaním vysokej sumy peňažných prostriedkov na nákup automobilu, čo môže mať vplyv na likviditu podniku, ako aj vo vplyv na účtovníctvo a na možnosť uplatňovania výdavkov súvisiacich s obstaraním a odpisovaním automobilu do daňových výdavkov.

celý článok

Účtovné a daňové aspekty automobilu v podnikaní (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V druhej časti príspevku sa autorka venuje účtovným a daňovým aspektom automobilu v podnikaní obstaraného prostredníctvom finančného prenájmu (tzv. finančného lízingu) a operatívneho prenájmu (tzv. operatívneho prenájmu).

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť