Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti

Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti (3. časť)

Posledná časť článku sa zaoberá formami zárobkovej činnosti starobného dôchodcu a predčasného starobného dôchodcu a povinnosťami z toho vyplývajúcich vzhľadom na dane a odvody.

Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti (2. časť)

Starobný a predčasný starobný dôchodok sú dôchodkové dávky, ktoré sú poskytované zo základného fondu starobného poistenia a ich účelom je zabezpečenie príjmu poistencom v starobe.

Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti (1. časť)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sú dôchodkové dávky, ktoré sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) poskytujú zo základného fondu starobného poi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály