SERIÁL: Výkon viacerých zárobkových činností a poradie platenia poistného

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Výkon viacerých zárobkových činností a poradie platenia poistného (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(dokončenie z predošlého čísla)

V druhej časti článku autorka bližšie vysvetľuje určenie maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistených osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.

Výkon viacerých zárobkových činností a poradie platenia poistného

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V praxi neustále pretrvávajú problémy a nejasnosti, z akého vymeriavacieho základu sa platí poistné na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti) a na zdravotné poistenie v prípade, ak má zamestnanec viacero pracovných pomerov s rôznymi príjmami alebo s rovnakými príjmami alebo, ak zamestnanec popri pracovnom pomere vykonáva aj samostatnú zárobkovú činnosť, t. j. popri zamestnaní je povinne nemocensky a dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“), napr. či ako SZČO je vždy povinný platiť odvody najmenej z najnižšieho vymeriavacieho základu, ak ako zamestnanec platí už odvody z najvyšších vymeriavacích základov.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť