Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2019

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdanit...

Zostatková cena hmotného majetku v zákone o dani z príjmov

Ing. Lucia Vanková

Zostatková cena hmotného majetku pri vyradení ovplyvňuje daňové výdavky podnikateľa. Daňové dopady vyradenia majetku sú rôzne, a to v závislosti od dôvodu vyradenia.

Účtovanie reklamácií (I.)

Ing. Ľudmila Novotná Zo seriálu: Účtovanie reklamácií

Ak dodaný výrobok, tovar alebo poskytnutá služba nie sú v požadovanej kvalite, môže ich odberateľ v určitej lehote reklamovať a požadovať od dodávateľa odstránenie vady.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.