Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2017

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016

Ing. Lucia Vanková

Daňové priznanie (DP) k ­dani z príjmov právnickej osoby (PO) za zdaňovacie obdobie roka 2016 sa podáva na tlačive platnom pre rok 2015 č. MF/017084/2015-721. Vzor DP bol ustanovený opatrením MF SR...

Novela zákona o dani z príjmov č. 341/2016 Z. z. účinná od 1. januára 2017 (1. časť)

Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček Zo seriálu: Novela zákona o dani z príjmov č. 341/2016 Z. z. účinná od 1. januára 2017

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je s účinnosťou od 1. 1. 2017 novela č. 341/2016 Z. z. Hlavným zámerom tejto novely, ktorý je premietnutý v najväčšom ...

Výpočet a účtovanie sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie SZČO

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. Zo seriálu: Novela zákona o dani z príjmov č. 341/2016 Z. z. účinná od 1. januára 2017

Platby SZČO do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavujú príjem verejného zdravotného a sociálneho poistenia, z ktorých sú uhrádzané nároky poistníkov na zdravotnú starostlivosť a sociálne dávky...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.