Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2014

Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014 (3. časť)

Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček Zo seriálu: Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Posledná časť článku informuje o zmenách v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktoré priniesla novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Prijatie služby zo zahraničia, samozdanenie daňou z pridanej hodnoty a povinnosť registrácie pre DPH

Ing. Peter Furmaník Zo seriálu: Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ustanovuje povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty v niektorých prípadoch prijatej služby zo zahraničia, t. j....

Prídavok na dieťa a daňový bonus v roku 2014

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Dňa 1. 2. 2014 nadobudla účinnosť veľká novela č. 433/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poiste...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.