Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - November 2020

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platné od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Mária Murínová Zdroj: sféra, a. s.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov je zameraná predovšetkým na boj proti daňovým únikom a to prijímaním opatrení, ktoré majú zamedziť nezdaňovaniu príjmov, resp. ich odkláňaniu do štátov s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Posúdenie kontraktu z účtovného hľadiska a dane z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť získala kontrakt v krajine EÚ, ktorý spočíva v predĺžení životnosti špecifického skladovaného materiálu (na spôsob repasie). Časť tohto materiálu privezie na Slovensko, kde na ňom odskúša svoje know-how. Následne vycestuje s tímom do kr...

Predaj nehnuteľnosti a pozemkov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. predáva budovu s pozemkami inej spoločnosti s r. o. Obidve spoločnosti sú platitelia dane z pridanej hodnoty. Pri predaji chce predávajúca spoločnosť uplatniť § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodn...

Čerpanie peňažných prostriedkov sociálneho fondu vo väčšom rozsahu, ako je jeho tvorba

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Praktickým problémom, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje v aktuálnom období ako sekundárny dôsledok krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu, je výrazne nižšia tvorba prostriedkov v rámci sociálneho fondu, ako bolo naplánované.

Platnosť dizajnu a náklady budúcich období

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Monika Adamíková

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Ak spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020,...

Daň z motorových vozidiel a zmeny schválené s účinnosťou od 1.12.2020 – platné pre celý rok 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Fülöpová Zdroj: sféra, a. s.

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) v roku 2020 zaznamenal významné zmeny.

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Ako je možné rozdeliť spoločnosť s ručením obmedzeným tak, aby sa časť spoločnosti oddelila zlúčením do novovzniknutej spoločnosti s ručením obmedzeným a pôvodná spoločnosť ostala zachovaná. Teda, nevznikli by dve nové spoločnosti, ale iba jedna. ...

Daň z pridanej hodnoty z bezdôvodného obohatenia a súvisiaci odpočet dane

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť - platiteľ DPH - vyhrala súdny spor, kde sudca určil protistrane pre bezdôvodné obohatenie uhradiť sumu 10 000  €. Súdne rouhodnutie sa stalo právoplatné v septembri 2020. Sumu 10 000 € spoločnosť dostala na účet v októbri 2020. Je potr...

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga Zdroj: Direktor

Ak vás zaujímajú odpovede na otázky: "Kto určuje, aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje, či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať doho...

Uplynutie lehoty na podanie daňového priznania a sankcie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Aké sú možnosti podania daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 aj po uplynutí lehoty na jeho podanie po skončení pandémie bez toho, aby správca dane uložil pokutu za jeho podanie po ustanovenej lehote podľa § 21 ods. 1 záko...

Sviatok ako odpracovaná doba na účely výkonu práce

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Pomerne častým aplikačným problémom, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov, je zohľadnenie sviatku v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý má byť zamestnancovi poskytnutá mzda.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.