Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - November 2020

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platné od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Mária Murínová Zdroj: sféra, a. s.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov je zameraná predovšetkým na boj proti daňovým únikom a to prijímaním opatrení, ktoré majú zamedziť nezdaňovaniu príjmov, resp. ich odkláňaniu do štátov s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Posúdenie kontraktu z účtovného hľadiska a dane z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť získala kontrakt v krajine EÚ, ktorý spočíva v predĺžení životnosti špecifického skladovaného materiálu (na spôsob repasie). Časť tohto materiálu privezie na Slovensko, kde na ňom odskúša svoje know-how. Následne vycestuje s tímom do kr...

Predaj nehnuteľnosti a pozemkov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. predáva budovu s pozemkami inej spoločnosti s r. o. Obidve spoločnosti sú platitelia dane z pridanej hodnoty. Pri predaji chce predávajúca spoločnosť uplatniť § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodn...

Čerpanie peňažných prostriedkov sociálneho fondu vo väčšom rozsahu, ako je jeho tvorba

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Praktickým problémom, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje v aktuálnom období ako sekundárny dôsledok krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu, je výrazne nižšia tvorba prostriedkov v rámci sociálneho fondu, ako bolo naplánované.

Platnosť dizajnu a náklady budúcich období

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Monika Adamíková

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Ak spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020,...

Daň z motorových vozidiel a zmeny schválené s účinnosťou od 1.12.2020 – platné pre celý rok 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Fülöpová Zdroj: sféra, a. s.

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) v roku 2020 zaznamenal významné zmeny.

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Ako je možné rozdeliť spoločnosť s ručením obmedzeným tak, aby sa časť spoločnosti oddelila zlúčením do novovzniknutej spoločnosti s ručením obmedzeným a pôvodná spoločnosť ostala zachovaná. Teda, nevznikli by dve nové spoločnosti, ale iba jedna. ...

Daň z pridanej hodnoty z bezdôvodného obohatenia a súvisiaci odpočet dane

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť - platiteľ DPH - vyhrala súdny spor, kde sudca určil protistrane pre bezdôvodné obohatenie uhradiť sumu 10 000  €. Súdne rouhodnutie sa stalo právoplatné v septembri 2020. Sumu 10 000 € spoločnosť dostala na účet v októbri 2020. Je potr...

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga Zdroj: Direktor

Ak vás zaujímajú odpovede na otázky: "Kto určuje, aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje, či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať doho...

Uplynutie lehoty na podanie daňového priznania a sankcie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Aké sú možnosti podania daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 aj po uplynutí lehoty na jeho podanie po skončení pandémie bez toho, aby správca dane uložil pokutu za jeho podanie po ustanovenej lehote podľa § 21 ods. 1 záko...

Sviatok ako odpracovaná doba na účely výkonu práce

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Pomerne častým aplikačným problémom, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov, je zohľadnenie sviatku v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý má byť zamestnancovi poskytnutá mzda.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

CRIF SK www.crif.sk

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).