DPH v praxi

Vydanie 6/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

6/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

hoci sa obdobie letných dovoleniek nezadržateľne blíži, v našej redakcii nepoľavujeme v pracovnom tempe a prichádzame k vám už s júnovým číslom odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok na aktuálnu tému parkovacích politík miest a obcí. Článok poskytuje informácie, ako posudzovať režim odplát za parkovanie z hľadiska DPH.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok o sledovaní zmeny účelu použitia hnuteľného investičného majetku a následnej úprave pôvodne odpočítanej DPH. Článok je doplnený príkladmi. V druhom článku autorka rozoberá špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a v prípade obstarania dlhodobého majetku formou finančného nájmu. Článok obsahuje aj príklady vrátane spôsobu ich účtovania v podvojnom účtovníctve. Tretí príspevok rubriky je výberom z novej publikácie Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ a venuje sa § 21 zákona o DPH, ktorému priraďuje najrelevantnejšie rozsudky Súdneho dvora EÚ.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý sa zaoberá otázkou nedodržania lehoty na poskytnutie dodatočných informácií k žiadosti o vrátenie DPH.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia