Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2019

Obecné parkovacie politiky a DPH

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

V ostatnom čase bola mediálna pozornosť venovaná téme parkovacích politík a rôzne obce a mestá v súčasnosti zvažujú rôzne modely regulácie pohybu a parkovania automobilov na ich území. Predpokladan...

Nedodržanie lehoty na poskytnutie dodatočných informácií k žiadosti o vrátenie DPH

Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) vydal 2. mája 2019 rozsudok vo veci C-133/18 „Sea Chefs Cruise Services GmbH“. Zaoberal sa v ňom otázkou, či lehota jedného mesiaca na poskytnu...

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Mgr. Mojmír Beňo JUDr. Alena Zuziková

Transpozícia komplikovaných pravidiel spoločného systému DPH do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali podnetom k vzniku odbornej publikácie, ktorá ustanov...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

hoci sa obdobie letných dovoleniek nezadržateľne blíži, v našej redakcii nepoľavujeme v pracovnom tempe a prichádzame k vám už s júnovým číslom odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok na aktuálnu tému parkovacích politík miest a obcí. Článok poskytuje informácie, ako posudzovať režim odplát za parkovanie z hľadiska DPH.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok o sledovaní zmeny účelu použitia hnuteľného investičného majetku a následnej úprave pôvodne odpočítanej DPH. Článok je doplnený príkladmi. V druhom článku autorka rozoberá špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a v prípade obstarania dlhodobého majetku formou finančného nájmu. Článok obsahuje aj príklady vrátane spôsobu ich účtovania v podvojnom účtovníctve. Tretí príspevok rubriky je výberom z novej publikácie Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ a venuje sa § 21 zákona o DPH, ktorému priraďuje najrelevantnejšie rozsudky Súdneho dvora EÚ.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý sa zaoberá otázkou nedodržania lehoty na poskytnutie dodatočných informácií k žiadosti o vrátenie DPH.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.