Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - December 2020

Granty prijaté z Európskej únie a ich oslobodenie od dane z príjmov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Daňový subjekt, ktorý je právnickou osobou prijal v roku 2020 finančné prostriedky formou grantu z EÚ na základe výzvy na predkladanie návrhov vyhláseného pre regionálnu politiku. Finančné prostriedky z grantu sú určené na financovanie určitého sp...

Zvýšenie mzdy od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Štátny príspevok počas pandémie Covid-19

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Sú štátne príspevky počas pandémie Covid-19 z projektu pomáhame ľuďom zdaniteľným alebo nezdaniteľným príjmom FO a PO za rok 2020?

Aké budú nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2021

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že od roku 2021 budú platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Predaj vozidla financovaného na úver

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Platiteľ ABC DPH kúpil nákladné vozidlo od dodávateľa v sume 60 000 € (50 000 + DPH 10 000). Zároveň si zobral na toto vozidlo úver vo výške 50 000 + úroky (tzv. autoúver). Čiže, pri kúpe si platiteľ odpočítal celú DPH, časť kúpnej sumy 10 000 € z...

Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 1. 11. 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Juraj Tkáč Zdroj: Verejné obstarávanie v praxi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodn...

Dočasná ochrana môže kaziť podnikateľom povesť

Kategória: Z praxe Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

V novembri súdy povolili dočasnú ochranu 30 podnikateľom Túto formu pomoci využíva celkom 288 podnikateľov V porovnaní s októbrom záujem podnikateľov o dočasnú ochranu v novembri klesol o takmer 12 percent

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platné od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Mária Murínová Zdroj: sféra, a. s.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov je zameraná predovšetkým na boj proti daňovým únikom a to prijímaním opatrení, ktoré majú zamedziť nezdaňovaniu príjmov, resp. ich odkláňaniu do štátov s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Digitálne zručnosti a kompetencie a úspešné digitálne vzdelávanie a...

Rada EÚ

Rada EÚ dnes prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu a na zlepšenie sprostredkovania digitálnych zručností a kompetencií vo vzdelávaní a odbornej príprave. Rada týmto balíkom rieši potrebu pripraviť vzdelávanie na skutočnú digitálnu transformáciu a umožniť EÚ držať krok s dobou a sprostredkovať potrebné zručnosti a kompetencie, ktoré sú a budú potrebné v tejto novej realite.