Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - December 2020

Granty prijaté z Európskej únie a ich oslobodenie od dane z príjmov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Daňový subjekt, ktorý je právnickou osobou prijal v roku 2020 finančné prostriedky formou grantu z EÚ na základe výzvy na predkladanie návrhov vyhláseného pre regionálnu politiku. Finančné prostriedky z grantu sú určené na financovanie určitého sp...

Zvýšenie mzdy od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Štátny príspevok počas pandémie Covid-19

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Sú štátne príspevky počas pandémie Covid-19 z projektu pomáhame ľuďom zdaniteľným alebo nezdaniteľným príjmom FO a PO za rok 2020?

Aké budú nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2021

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že od roku 2021 budú platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Predaj vozidla financovaného na úver

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Platiteľ ABC DPH kúpil nákladné vozidlo od dodávateľa v sume 60 000 € (50 000 + DPH 10 000). Zároveň si zobral na toto vozidlo úver vo výške 50 000 + úroky (tzv. autoúver). Čiže, pri kúpe si platiteľ odpočítal celú DPH, časť kúpnej sumy 10 000 € z...

Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 1. 11. 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Juraj Tkáč Zdroj: Verejné obstarávanie v praxi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodn...

Dočasná ochrana môže kaziť podnikateľom povesť

Kategória: Z praxe Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

V novembri súdy povolili dočasnú ochranu 30 podnikateľom Túto formu pomoci využíva celkom 288 podnikateľov V porovnaní s októbrom záujem podnikateľov o dočasnú ochranu v novembri klesol o takmer 12 percent

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platné od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Mária Murínová Zdroj: sféra, a. s.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov je zameraná predovšetkým na boj proti daňovým únikom a to prijímaním opatrení, ktoré majú zamedziť nezdaňovaniu príjmov, resp. ich odkláňaniu do štátov s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda...

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.