DPH v praxi

Vydanie 6/2020 Ročník 2020 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

6/2020

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s júnovým číslom odborného mesačníka DPH v praxi, ktoré je plné zaujímavých článkov.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o podmienkach oslobodenia služieb poskytovaných členom rôznych komôr, strán, hnutí a združení od DPH. Článok obsahuje aj rozsudky Súdneho dvora EÚ.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok o posúdení nároku na odpočítanie dane v prípade poradenských služieb. Článok je doplnený aj prípadmi z praxe. V druhom článku autor rozoberá základné zásady uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý sa zaoberá otázkou existencie DPH prevádzkarne spoločnosti so sídlom v treťom štáte prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti usadenej v členskom štáte EÚ.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia