Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2020

Základné zásady uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

Ing. Ján Mintál

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len „osobitná úprava“) je obsiahnutá v rámci ustanovenia § 68d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Služby poskytované členom

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Služby dodávané členom rôznych združení, komôr, hnutí a strán môžu byť za určitých podmienok oslobodené od DPH. Podmienky, pri splnení ktorých sú uvedené služby oslobodené od dane, upravuje § 32 zá...

Právo odberateľa na odpočítanie DPH z faktúry, na ktorej neuviedol svoje IČ DPH

Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila spotrebný materiál cez slovenský e-shop. Prevádzkovateľom uvedeného e-shopu je zahraničná osoba registrovaná na Slovensku. Pri objednávke zabudla slovensk...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s júnovým číslom odborného mesačníka DPH v praxi, ktoré je plné zaujímavých článkov.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o podmienkach oslobodenia služieb poskytovaných členom rôznych komôr, strán, hnutí a združení od DPH. Článok obsahuje aj rozsudky Súdneho dvora EÚ.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok o posúdení nároku na odpočítanie dane v prípade poradenských služieb. Článok je doplnený aj prípadmi z praxe. V druhom článku autor rozoberá základné zásady uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý sa zaoberá otázkou existencie DPH prevádzkarne spoločnosti so sídlom v treťom štáte prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti usadenej v členskom štáte EÚ.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.