Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2018

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2018

Ing. Ľudmila Novotná

Národná rada SR dňa 11. októbra 2017 schválila zákon č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2018.

Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov

Ing. Lucia Vanková

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s ručením obmedzeným rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Negatívom tohto spôsobu náhrady vl...

Účtovanie odpisov v jednoduchom účtovníctve

Ing. Jarmila Strählová

Podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti krátkodobý a dlhodobý majetok. Krátkodobý majetok je charakteristický tým, že jeho spotreba prebehne jednorazovo a pre dlhodobý majetok (hm...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.