Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2018

Časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky

Ing. Ľudmila Novotná

Blíži sa záver kalendárneho roka a pre účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, aj termín zostavovania účtovnej závierky za rok 2018. Aj keď na zostavenie samotnej účtovnej závi...

Odpočet daňovej straty od základu dane právnickej osoby

Ing. Lucia Vanková

Daňová strata je legálny nástroj znižovania základu dane a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Zásadné zmeny v právnej úprave odpočtu daňových strát od základu dane nastali od 1. januára 2014. Skr...

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2019

Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odp...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.