Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2018

Ročné vysporiadanie DPH

Ing. Ján Mintál

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH, nevyhnutne spojená povinnosť v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 222/2...

Zneužitie práva – predaj za symbolickú cenu a predaj bez ekonomického účelu

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Boj proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam je cieľom uznaným a podporovaným smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „sme...

Činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným a činnosť zdaniteľnej osoby

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M.

Vo vzťahu činnosti konateľa sa na prvý pohľad v kontexte slovenského práva ponúka intuitívna odpoveď, že činnosť konateľa by nemala podliehať režimu dane z pridanej hodnoty, keďže ide o „závislú či...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

držíte v rukách už posledné tohtoročné číslo časopisu DPH vpraxi.

V rubrike „Aktuálne“ nájdete článok, ktorého predmetom je otázka, či činnosť konateľa podlieha režimu dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa spätne. Druhý článok sa venuje téme ročného vysporiadania odpočítanej DPH. Na prípady z praxe, pri ktorých došlo k zneužitiu práva, sa bližšie zameriava posledný článok v tejto rubrike.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame článok o významných zmenách v oblasti dane z pridanej hodnoty na úrovni Európskej únie.

V Poradni si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Rok 2018 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o.vám ďakujeme za dôveru. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2019.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.