DPH v praxi

Vydanie 2/2020 Ročník 2020 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

2/2020

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH, v ktorom sa jeho autorka zamerala na nové pravidlo týkajúce sa priradenia prepravy v prípade reťazových obchodov, na ubytovacie služby, ako aj na nové ustanovenie súvisiace s opravou odpočítanej dane.

Článok o oceňovaní pri dodaní tovaru a služby prinášame v rubrike „Z ­praxe“. Autor v ňom podrobne rozoberá otázku uplatňovania cien pri dodaní tovaru a služby v režime DPH a zároveň prináša prehľad najvýznamnejších rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Druhý článok tejto rubriky je venovaný téme určovania základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku. Súčasťou článku sú aj riešené príklady.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa povinnosti identifikácie a overenia registrácie dodávateľa.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia