Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2020

Komentár k novele zákona o DPH (II.)

JUDr. Alena Zuziková Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

V predchádzajúcom čísle časopisu DPH v praxi sme priniesli 1. časť komentára k novele zákona o DPH. V dnešnom čísle si môžete prečítať jeho pokračovanie, v ktorom sa zameriame na nové pravidlo týka...

Podvodné konanie – požiadavka identifikácie a overenia registrácie dodávateľa

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa povinnosti identifikácie a overenia registrácie dodávateľa, ktorý sa zúčastnil na DPH podvode...

Predaj nehnuteľnosti a povinnosti platiteľa DPH

Ing. Anton Kolembus Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Platiteľ dane kúpil nehnuteľnosť za účelom jej ďalšieho predaja a uplatní si odpočítanie DPH. Od kolaudácie nehnuteľnosti uplynulo menej ako 5 rokov. V čase, keď nehnuteľnosť predá, bude táto nehnu...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH, v ktorom sa jeho autorka zamerala na nové pravidlo týkajúce sa priradenia prepravy v prípade reťazových obchodov, na ubytovacie služby, ako aj na nové ustanovenie súvisiace s opravou odpočítanej dane.

Článok o oceňovaní pri dodaní tovaru a služby prinášame v rubrike „Z ­praxe“. Autor v ňom podrobne rozoberá otázku uplatňovania cien pri dodaní tovaru a služby v režime DPH a zároveň prináša prehľad najvýznamnejších rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Druhý článok tejto rubriky je venovaný téme určovania základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku. Súčasťou článku sú aj riešené príklady.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa povinnosti identifikácie a overenia registrácie dodávateľa.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.