Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2013

Paušálne výdavky v roku 2013

Ing. Silvia Jambrichová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) umožňuje pri zisťovaní základu dane pri  taxatívne vymedzených druhoch príjmov namiesto preukázateľných daňových výdav­kov upla...

Skončenie a prerušenie podnikania fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva

Ing. Beáta Moravcová

Obchodný zákonník v § 2 ods. 1 definuje podnikanie ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Predbežné opatrenie a poskytovanie časti pracovnej odmeny

JUDr. Tatiana Mičudová

Právny poriadok Slovenskej republiky pozná inštitút tzv. pred­bežného opatrenia. Ide o zabezpečovací inštitút, ktorý má za cieľ prostredníctvom dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania (či už pre...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.