Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Colné predpisy

199/2004 Z.z.

Schválený 10. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4/1998 Z.z.

Schválený 16. 12. 1997 Účinný 1. 1. 1998  

Vyhláška MF SR č. 4/1998 Z.z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

21/2007 Z.z.

Schválený 13. 12. 2006 Účinný 15. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

Zákon č. 21/2007 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

345/2001 Z.z.

Schválený 28. 4. 1960 Účinný 7. 8. 2001  

Oznámenie č. 345/2001 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí dohovoru o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

553/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

596/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

447/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

417/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

198/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve