Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Colné predpisy

199/2004 Z.z. N

Schválený 10. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4/1998 Z.z.

Schválený 16. 12. 1997 Účinný 1. 1. 1998  

Vyhláška MF SR č. 4/1998 Z.z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

21/2007 Z.z.

Schválený 13. 12. 2006 Účinný 15. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

Zákon č. 21/2007 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

345/2001 Z.z.

Schválený 28. 4. 1960 Účinný 7. 8. 2001  

Oznámenie č. 345/2001 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí dohovoru o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

488/2013 Z.z.

Novelizovaný: 21. 7. 2021  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 16. 7. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2021  

67/2020 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2021  

597/2003 Z.z.

Novelizovaný: 10. 7. 2021  


Zmena nastane

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

312/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  


Archív zmien v legislatíve