Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2015

Daňová kontrola zameraná na DPH (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

V tomto čísle časopisu prinášame druhú časť seriálu o daňovej kontrole. Podstatou daňovej kontroly je zistenie alebo preverenie skutočností rozhodujúcich pre správne určenie vzťahu k štátnemu rozpo...

Povinnost registrace k DPH v ČR

Olga Holubová Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

V následujícím textu jsem se zaměřila na povinnost, případně možnost, registrace k dani z přidané hodnoty, vyplývající ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předp...

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k niektorým z nich.

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas horúceho letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie seriálu o daňovej kontrole zameranej na DPH. Druhý článok sa podrobnejšie zaoberá vysvetlením najdôležitejších zmien pripravovanej novely zákona o DPH.

V rubrike „Z praxe“ prinášame zaujímavý článok, v ktorom predseda senátu NS SR JUDr. Ivan Rumana rozoberá problematiku ready-made spoločností a ich dobrovoľnej registrácie pre DPH z hľadiska daňového práva a vplyvu európskeho daňového práva na súdnu prax. Ďalší článok pre vás pripravila pani Olga Holubová, odborníčka na DPH v ČR, ktorá sa zamerala vo svojom článku povinnosť, prípadne možnosť registrácie pre DPH v ČR pre osoby z iných štátov. Tretí článok v tejto rubrike je zameraný na podávanie súhrnných výkazov a je doplnený množstvom príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH. V rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných od 12. marca 2015, ako aj prehľad očakávaných rozsudkov k DPH problematike, ktoré má Súdny dvor EÚ vydať v najbližšom období.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.