Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Marec 2023

Od 1. apríla sa zvyšujú sumy náhrad za použitie automobilu pri pracovných cestách

Kategória: Z praxe

Dňa 15. marca 2023 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nové opatrenie č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.  Podľa cit. opatrenia sa zvyšujú sumy základnej...

Zahraničná faktúra od dodávateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Obchodná firma, ktorá je mesačný platiteľ DPH  vo februári 2023 dostala zahraničnú faktúru z Rakúska (dodávateľ má pridelené platné IC DPH v AT) súvisiacu s dodaním tovaru. Faktúra bola vystavená vo februári 2023, k faktúre však bol priložený doda...

Súhlas dotknutej osoby v kontexte prevodu prevádzkovateľa (zamestnávateľa)

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Neustály priemyselný vývoj spoločnosti má za následok čoraz častejšie korporátne zmeny podnikov. V mnohých prípadoch sú spoločnosti nútené reagovať na potreby trhu i vlastnú ekonomickú situáciu práve tým, že prevádzajú niektoré zložky svojho podni...

Skupina dodávateľov a daň z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Sidorová , Mgr. Tereza Hudaková

V procese verejného obstarávania nastáva často situácia, keď samostatná skupina dodávateľov vytvorí združenie s cieľom podať spoločnú ponuku a následne ju realizovať. Cieľom tohto článku je vymedziť pojem združenie právnických osôb v procese verej...

Výber najčastejších otázok a odpovedí (marec)

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

V článku uverejňujeme najčastejšie otázky a odpovede z oblasti daní, účtovníctva a pracovného práva. Tieto oblasti sa týkajú zákonných požiadaviek a postupov v oblasti správy financií a zamestnancov v rámci podnikov a organizácií. Mnohé z týchto o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.