Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

157/2000 Z.z.

Schválený 24. 8. 1999 Účinný 22. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Austrália

92/2007 Z.z.

Schválený 15. 1. 1997 Účinný 13. 6. 2000 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Belgické kráľovstvo

112/2001 Z.z.

Schválený 12. 7. 1999 Účinný 5. 7. 2000  

Bieloruská republika

99/1983 Zb.

Schválený 1. 6. 1983 Účinný 17. 4. 1983  

Bosna a Hercegovina

200/1991 Zb.

Schválený 26. 8. 1986 Účinný 14. 11. 1990  

Brazílska federatívna republika

287/2001 Z.z.

Schválený 12. 11. 1999 Účinný 2. 5. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Bulharská republika

30/1981 Zb.

Schválený 26. 1. 1981 Účinný 30. 12. 1980 Novelizovaný: 1. 5. 2020  

Cyperská republika

238/2003 Z.z.

Schválený 26. 3. 2002 Účinný 14. 7. 2003 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

Česká republika

41/1988 Zb.

Schválený 7. 3. 1988 Účinný 23. 12. 1987 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Čínska ľudová republika 3)

53/1983 Zb. Z

Schválený 15. 2. 1983 Účinný 27. 12. 1982 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Dánske kráľovstvo

383/2006 Z.z.

Schválený 21. 10. 2003 Účinný 29. 3. 2006 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

Estónska republika

207/2001 Z.z. N

Schválený 15. 2. 1999 Účinný 6. 5. 2000 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Fínska republika

73/1975 Zb.

Schválený 7. 3. 1975 Účinný 25. 1. 1975 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Francúzska republika

98/1989 Zb.

Schválený 19. 7. 1989 Účinný 23. 5. 1989 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Helénska republika

138/1974 Zb.

Schválený 22. 11. 1974 Účinný 5. 11. 1974 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Holandské kráľovstvo

199/1997 Z.z.

Schválený 16. 2. 1996 Účinný 19. 12. 1996  

Holandské kráľovstvo

220/1997 Z.z.

Schválený 12. 2. 1996 Účinný 14. 11. 1996 Novelizovaný: 1. 12. 2021  

Chorvátska republika

77/1987 Zb.

Schválený 13. 7. 1987 Účinný 13. 3. 1987 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

India

12/2002 Z.z.

Schválený 12. 10. 2000 Účinný 30. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 8. 2020  

Indonézska republika

365/2000 Z.z.

Schválený 8. 6. 1999 Účinný 30. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 5. 2019  

Írsko

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

423/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve