Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
6/2013

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2013

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Nezdaniteľné časti základu dane ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Významné zmeny v oblasti uplatňovania nezdaniteľných častí základu dane priniesol aj rok 2013. Počn...

Zamestnávanie osôb na základe dohôd v roku 2013

Ing. Jolana Strýčková Zo seriálu: Zamestnávanie osôb na základe dohôd v roku 2013

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohody“) patria do oblasti pracovného práva ale pri ich uzatváraní nevzniká pracovný pomer, aj keď zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník...

Agresívne praktiky v spotrebiteľských vzťahoch

JUDr. Tatiana Mičudová Zo seriálu: Zamestnávanie osôb na základe dohôd v roku 2013

Každý podnikateľ uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť s cieľom dosiahnuť zisk. Podnikatelia pri predaji tovaru, či poskytovaní svojich služieb využívajú voči spotrebiteľom rôzne obchodné praktik...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.