Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2017

Prvé kroky k významnej reforme DPH systému v EÚ

Mgr. Elvíra Ungerová

Súčasný systém DPH pre cezhraničný obchod v EÚ, ktorý sa uplatňuje už takmer štvrťstoročie, mal byť len prechodným systémom. Tento dočasný systém je spojený s prekážkami pre efektívne fungovanie je...

Úprava DPH odpočítanej pri investičnom majetku pri neskoršej zmene jeho použitia

Ing. Peter Furmaník

Platiteľ DPH má právo odpočítať si DPH zo vstupov, ktoré použije na svoje dodávky podliehajúce DPH. Nemôže si však odpočítať DPH zo vstupov použitých na dodávky oslobodené od DPH bez práva na odpoč...

Nárok na odpočítanie DPH z faktúry za dodané služby

Ing. Marián Drozd

Spoločnosť X, s. r. o., prijala v roku 2017 faktúru od spoločnosti Y, s. r. o., na sumu 9 198,40 eura, kde suma DPH predstavuje 1 468,65 eura. Faktúra bola vystavená ešte v roku 2010 s dátumom doda...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

dvanáste tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi, ktoré práve držíte v rukách, je plné zaujímavých tém.

V rubrike „Aktuálne“ nájdete článok, v ktorom autor rozoberá ustanovenia zákona o dani z príjmov, v ktorých je riešená problematika dane z pridanej hodnoty. Článok je doplnený príkladmi.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok o úprave dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku, ak dôjde k zmene jeho použitia. Autor v ňom vysvetľuje základné pravidlá, postup a prináša aj niekoľko príkladov. Druhý článok v tejto rubrike sa venuje téme oslobodenia služieb od DPH pri preprave tovaru.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame článok mapujúci návrh zmien smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorý má smerovať k vytvoreniu nového a konečného systému DPH v rámci Európskej únie.

V Poradni si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Rok 2017 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o. vám ďakujeme za dôveru a cenné podnety, ktoré od vás dostávame. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2018.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.