Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - 2020

Granty prijaté z Európskej únie a ich oslobodenie od dane z príjmov

Kategória: Články Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Daňový subjekt, ktorý je právnickou osobou prijal v roku 2020 finančné prostriedky formou grantu z EÚ na základe výzvy na predkladanie návrhov vyhláseného pre regionálnu politiku. Finančné prostriedky z grantu sú určené na financovanie určitého sp...

Zvýšenie mzdy od 1.1.2021

Kategória: Články Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Štátny príspevok počas pandémie Covid-19

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Sú štátne príspevky počas pandémie Covid-19 z projektu pomáhame ľuďom zdaniteľným alebo nezdaniteľným príjmom FO a PO za rok 2020?

Aké budú nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2021

Kategória: Články Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že od roku 2021 budú platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Predaj vozidla financovaného na úver

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Platiteľ ABC DPH kúpil nákladné vozidlo od dodávateľa v sume 60 000 € (50 000 + DPH 10 000). Zároveň si zobral na toto vozidlo úver vo výške 50 000 + úroky (tzv. autoúver). Čiže, pri kúpe si platiteľ odpočítal celú DPH, časť kúpnej sumy 10 000 € z...

Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 1. 11. 2020

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Juraj Tkáč Zdroj: Verejné obstarávanie v praxi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodn...

Dočasná ochrana môže kaziť podnikateľom povesť

Kategória: Články Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

V novembri súdy povolili dočasnú ochranu 30 podnikateľom Túto formu pomoci využíva celkom 288 podnikateľov V porovnaní s októbrom záujem podnikateľov o dočasnú ochranu v novembri klesol o takmer 12 percent

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platné od 1.1.2021

Kategória: Články Autor/i: Ing. Mária Murínová Zdroj: sféra, a. s.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov je zameraná predovšetkým na boj proti daňovým únikom a to prijímaním opatrení, ktoré majú zamedziť nezdaňovaniu príjmov, resp. ich odkláňaniu do štátov s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Posúdenie kontraktu z účtovného hľadiska a dane z pridanej hodnoty

Kategória: Články Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť získala kontrakt v krajine EÚ, ktorý spočíva v predĺžení životnosti špecifického skladovaného materiálu (na spôsob repasie). Časť tohto materiálu privezie na Slovensko, kde na ňom odskúša svoje know-how. Následne vycestuje s tímom do kr...

Predaj nehnuteľnosti a pozemkov

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. predáva budovu s pozemkami inej spoločnosti s r. o. Obidve spoločnosti sú platitelia dane z pridanej hodnoty. Pri predaji chce predávajúca spoločnosť uplatniť § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodn...

Platnosť dizajnu a náklady budúcich období

Kategória: Články Autor/i: Ing. Monika Adamíková

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Ak spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.