Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - 2020

Granty prijaté z Európskej únie a ich oslobodenie od dane z príjmov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Daňový subjekt, ktorý je právnickou osobou prijal v roku 2020 finančné prostriedky formou grantu z EÚ na základe výzvy na predkladanie návrhov vyhláseného pre regionálnu politiku. Finančné prostriedky z grantu sú určené na financovanie určitého sp...

Zvýšenie mzdy od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Štátny príspevok počas pandémie Covid-19

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Sú štátne príspevky počas pandémie Covid-19 z projektu pomáhame ľuďom zdaniteľným alebo nezdaniteľným príjmom FO a PO za rok 2020?

Aké budú nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2021

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že od roku 2021 budú platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Predaj vozidla financovaného na úver

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Platiteľ ABC DPH kúpil nákladné vozidlo od dodávateľa v sume 60 000 € (50 000 + DPH 10 000). Zároveň si zobral na toto vozidlo úver vo výške 50 000 + úroky (tzv. autoúver). Čiže, pri kúpe si platiteľ odpočítal celú DPH, časť kúpnej sumy 10 000 € z...

Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 1. 11. 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Juraj Tkáč Zdroj: Verejné obstarávanie v praxi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodn...

Dočasná ochrana môže kaziť podnikateľom povesť

Kategória: Z praxe Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

V novembri súdy povolili dočasnú ochranu 30 podnikateľom Túto formu pomoci využíva celkom 288 podnikateľov V porovnaní s októbrom záujem podnikateľov o dočasnú ochranu v novembri klesol o takmer 12 percent

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platné od 1.1.2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Mária Murínová Zdroj: sféra, a. s.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov je zameraná predovšetkým na boj proti daňovým únikom a to prijímaním opatrení, ktoré majú zamedziť nezdaňovaniu príjmov, resp. ich odkláňaniu do štátov s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Posúdenie kontraktu z účtovného hľadiska a dane z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť získala kontrakt v krajine EÚ, ktorý spočíva v predĺžení životnosti špecifického skladovaného materiálu (na spôsob repasie). Časť tohto materiálu privezie na Slovensko, kde na ňom odskúša svoje know-how. Následne vycestuje s tímom do kr...

Predaj nehnuteľnosti a pozemkov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. predáva budovu s pozemkami inej spoločnosti s r. o. Obidve spoločnosti sú platitelia dane z pridanej hodnoty. Pri predaji chce predávajúca spoločnosť uplatniť § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodn...

Platnosť dizajnu a náklady budúcich období

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Monika Adamíková

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Ak spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.