Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9/2020

Finančný prenájom v zákone o dani z príjmov

Ing. Lucia Vanková

Obstaranie hmotného majetku formou finančného prenájmu využívajú podnikatelia v prípade, ak je jednorazová investícia pre nich značnou záťažou. Takto si dokážu obstaranie majetku rozdeliť na viac r...

Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní v roku 2020

Ing. Anton Kolembus

Podnikateľskému subjektu sa nedarí vždy dosahovať zisk. V tvrdom konkurenčnom prostredí môže nastať obdobie, kedy podnikateľ nedosiahne zisk, ale výsledkom jeho činnosti je strata. Ak je strata pre...

Technické zhodnotenie prenajatého majetku

Ing. Anton Kolembus

Zo všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) o nájomnej zmluve vyplýva prenajímateľovi povinnosť udržiavať prenajatú vec v stave sp...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.