Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2015

Daňová kontrola zameraná na DPH (III.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

V tomto čísle časopisu prinášame tretiu časť seriálu o daňovej kontrole a jej dôsledkoch. Na základe daňovej kontroly, pokiaľ jej výsledok nie je „bez nálezu“, vydá správca dane rozhodnutie o vyrub...

Odpočítanie DPH holdingovými spoločnosťami

Mgr. Elvíra Ungerová Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

Dňa 16. júla 2015 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“ alebo „Súdny dvor“) rozsudok v spojených prípadoch C-108/14 Larentia + Minerva mbH & Co. KG proti Finanzamt Nordenham a C-10...

Uplatňovanie paušálnych výdavkov na majetok osobnej potreby

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

1. Firma kúpi auto. Následne firma deklaruje vo vnútornej smernici nasledovné: auto používa na podnikanie, § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame tretiu časť seriálu o daňovej kontrole a jej dôsledkoch. Autorka v ňom okrem iného podrobne rozoberá problematiku vyrubovacieho konania, vydania rozhodnutia a odvolania v procese daňovej kontroly.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje dokončenie článku o podávaní súhrnných výkazov, v ktorom sa autorka podrobnejšie venuje opravám údajov v súhrnných výkazoch. Článok je doplnený príkladmi. Druhý článok v tejto rubrike je venovaný téme nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme článok o odpočítaní dane z pridanej hodnoty holdingovými spoločnosťami.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.